Privacyverklaring

Bureau DN:

– respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen, als je ons contactformulier hebt gebruikt.
– zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze ook niet aan derden ter beschikking stellen.
– bewaart je gegevens maximaal zeven jaar, op een Secure Server, gemeten vanaf het laatste contactmoment. Daarna worden ze automatisch vernietigd.
– neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Bureau DN gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Minderjarigen

Bureau DN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Bureau DN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar dn@bureaudn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Bureau DN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacyverklaring van Bureau DN, dan kun je contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Jouw aanvaarding van deze Privacyverklaring

Door het verstrekken van je gegevens of je gebruik van onze website geef je er blijk van dat je instemt met onze Privacyverklaring. Indien je niet akkoord gaat met deze verklaring, vragen wij je geen gebruik te maken van onze website en je gegevens niet aan ons te verstrekken. Deze Privacyverklaring vervangt al ons eerdere privacybeleid en andere vergelijkbare normen die eerder door ons zijn uitgegeven. Omdat de privacynormen die hierin uiteengezet zijn, van tijd tot tijd onderhevig zijn aan herzieningen en andere veranderingen, vragen wij je er rekening mee te houden dat deze privacyverklaring op elk moment kan worden gewijzigd. In het geval van belangrijke wijzigingen zullen wij al onze klanten van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen voor zover dit door de wet wordt vereist. Je voortgezet gebruik van onze website en diensten na de bekendmaking van wijzigingen in deze voorwaarden houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 maart 2020.